Βρείτε τους ήρωες του 1821

Βρείτε ποιος ήρωας του 1821 αναπαρίσταται σε κάθε καρβέλι