ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκό Μουσείο Άρτου

Το μουσείο βρίσκεται στον Βαρνάβα και είναι προσβάσιμο τόσο με αυτοκίνητο, όσο και με ΚΤΕΛ Αττικής ( στάση «Βαρνάβας» )